Köstrejärv

Posted by
|

(Köstrijärv)

Lüllemäelt 1 km ida pool asuv 10,4 ha suurune ja 4,4 m sügavune järv (keskmine sügavus 4,4 m). kaldad on valdavalt kõrged ja põllustatud; neilt avanevad väga ilusad vaated liigestatud kaldajoonega mitmesopilisele järvele. Lõunas ulatub järve metsane poolsaar, kirdes ja kagus on kallas soine. Kaldavööde on pehme ja mudane, köige paremini pääseb vee äärde loodekaldalt. Põhjas on paks kiht musta, mida katab kõikjal taimevaip.

Nähtavasti allikarikas lähtejärv, mis saadab oma vee kraavide ja Mäkiste (ka Sundi ehk Metsoja) kaudu Aheru järve.

Vesi on hästi soojenev, rohekaskollane, kuni põhjamudani läbipaistev (2,3 m).

Taimestik on liigirikas (22 liiki). Järv on võrdlemisi planktonivaene. Suhteliselt rohkem on zooplanktonit; teiste hulgas leidub haruldasi vesikirbulisi. Põhjaloomastik on rikas.

Kalafauna on ilmselt vaesunud. Põhilised asukad on koger, särg ja ahven.

Järv kaunistab oivaliselt Karula maastikku.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad