Kooru järv

Posted by
|

Põhja-Saaremaal Ninase poolsaarel (Mustjalast umbes 4,5 km loodes) asuv üsna suur ja väga madal (keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 1,2 m) järv. Paikneb madalas nõos, kaldad on erakordselt kivised ja paeklibused, kohati ka soised. Põhja katab savikas lubjarikas väävelvesiniku haisuga muda. Läbivool on nõrk.

Kooru jäev asub merepinnast umbes 3 m kõrgemal, seega merest eraldunud alles hiljuti, kuid tema vesi on juba enam-vähem mage. Vesi seguneb ja soojeneb täielikult.

Taimestikku on järves väga vähe. Fütoplanktonit on samuti vähe, zooplankton koosneb peamiselt keriloomadest ning on samuti vähene.

Kaladest leidub ahvenat ja haugi. Järve ümber elutseb rohkesti nastikuid.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad