Kooraste Palujärv

Posted by
|

(Kanepi Palujärv)

Kanepist 2,5 km lääne pool asuv, kirde-edela suunas piklik järv. Ta pindala on 8,4 ha, suurim sügavus koos lendmudaga 6 m, kuid sellest vett vaid 2,9 m. Kaldad on madalad, soostunud ja võsastunud, kaugemal järsult kõrgemale tõusvad. Järve ümbritseb segamets, idakaldal kasvab palumännik. Perv on mudane. Idakalda ääres on rohkesti linaleokive.

Lähtejärv, kust algav veevaene oja voolab Mutsina järve. Toitub sademetest ja põhjaallikaist. Roheka tooniga kollakaspruun vesi on keskmise läbipaistvusega (2 m) ning võrdlemisi hästi segunev. Talviti jääb järv ummuksile.

Taimestik on järves keskmise ohtrusega; 1972. a. leidus selles liike keskmisel arvul (14). Väga vaene kalastik, mis koosneb peamiselt kogrest ja linaskist, olevat ka üksikuid särgi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad