Kooraste Linajärv

Posted by
|

(Kooraste Väikejärv)

Kooraste asundusest 1 km ida pool paiknevast Kooraste Kõverjärvest sadakond meetrit lõuna pool asub Linajärv, teaduslikult üks huvitavamaid Kooraste järve. Linajärve vaevalt 2,7 ha suurust ovaalset veepeeglit ümbritseb ilus männik, vett ääristab ereroheline samblaist õõtsikuring. Järve suurim sügavus on 12,7 m, vett sellest umbes 12 m. Põhja katab omapärane roheline jütja moodi muda.

Algselt on Linajärv olnud umbjärv, praegu ühendab teda Kõverjärvega kraavike. Nähtavasti on järves mõningaid allikaid. Linajärve vesi on suvel erakordselt roheline; selle värvuse, samuti ka pinnavee üleküllastumise hapnikuga, põhjutastab väga rohke fütoplankton. Vesi on tugevasti kihistunud (1972. a. juulis pinna- ja põhjakihtide vahe 20 kraadi, 2-3 m sügavusel kadus veest hapnik). Põhjaveekiht sisaldab erakordselt suurel hulgal väävelvesinikku.

Järve kaldaprofiili tõttu on taimestik levinud kitsa ribana, 1972. a. leidus selles 14 liiki makrofüüte.

Et talvel jääb järv ummuksile ja suvel on gaasiolud halvad, elutseb järves kaladest vaid koger.

Järvel pole mingit praktilist tähtsust, kuid tema teaduslik väärtus linaleotamise mõjul kujunenud äärmuslike tingimustega järvena on väga suur.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad