Kõnnu Pikkjärv

Posted by
|

Kirde-edela suunas piklik 2,1 ha suurune järv, Kõnnu Ümmargusest järvest paarsada meetrit kirde pool. veepeeglit ümbritseb õõtsikuriba, põhi on nähtavasti mudane.

Sissevool oja kaudu Ümmargusest järvest, vett annavad selges vees hästi nähtavad põhjaallikad. Väljavool kagukalda keskosast on Alajõe lähe.

Järve vesi on väga läbipaistev.

Järves leidub ahvenat, haugi ja särge.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad