Kolga jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Männiku jõgi.
Pudisoo jõe vasakpoolne lisajõgi. Algab Hirvli külast 3 km kagu pool ja suubub Pudisoo jõkke 5,5 km kaugusel suudmest; pikkus 15 km, valgala 47,1 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb kogu ulatuses Kõrvemaa territooriumil. Jõe lähe asub Sigula küla idaservas. Lähtest kuni suudmeni voolab jõgi valdavalt läbi metsade põhja suunas. Keskjooksul Tallinna-Narva maantee ümbruses voolab jõgi mitme kilomeetri ulatuses kõrgete maaliliste kallastega orus.

Katsepüügil Tallinna-Narva maantee silla ümbruses leiti kaht liiki kalu: arvukalt jõeforelli ja võrdlemisi arvukalt lepamaimu. J. Armani andmeil (1973) käib Kolga jões kudemas meriforell.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad