Koigi Pikkjärv

Posted by
|

(Pitkjärv)

Järv paikneb keset raba, Koigi järvest umbes 0,5 km lõuna pool. Järv on enam-vähem loode-kagu suunas piklik, tema pindala on 22,5 ha, sügavus 3 m. Kõige sügavam on järve keskosa. Kaldad on järsud, turbased, põhi kaetud turbamudaga.

Järv on nõrga läbivooluga. Sissevool tuleb Naistejärvest, põhiline väljavool viib Maadevahe ojasse. Oranźikaspruun vesi on vähese läbipaistvusega (1,4 m) ja nähtavasti hästi segunev.

Taimestik oli 1958. a. liigivaene (8 liiki). Plankton on vähene, vaene on ka põhjaloomastik.

Järves elutsevat ahven ja haug, särg tulevat järve kevaditi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad