Kodila jõgi

Posted by
|

Vigala jõe parempoolne lisajõgi, asub Rapla maakonnas. Algab Hagudi külast 1 km lõunakagu pool ja suubub Vigala jõkke 62,1 km kaugusel suudmest; pikkus 26 km ja valgala 105 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Põhja-Eesti lavamaal ja alamjooks Lääne-Eesti madalikul.
Jõe lähe paikneb Tallinna-Lelle raudteetammi ääres Hagudi raudteejaamast 0,9 km kagu pool, viimase jääaja Pandivere staadiumi servamoodustiste läänenõlva ja Hagudi soo idaserva vahel niidul. Jõgi voolab vaheldumisi läbi hõreda asustusega soiste ja tiheda asustusega põllustatud alade.
Suurematest asulatest paiknevad jõe ääres Alu alevik ja keskjooksul Kodila küla.

Ökoloogilistelt tingimustelt kuulub Kodila jõgi haugijõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad