Kloostri jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Padise jõgi.
Jõgi asub Lääne-Harjumaal. Algab Turba alevikust 4 km lääne pool ja suubub Paldiski lahte; pikkus 29 km, valgala 92,4 ruutkilomeetrit.
Jõe ülem- ja keskjooks asub Lääne-Eesti madalikul ning alamjooks Põhja-Eesti lavamaal.

Jõe lähe paikneb Orkjärve soo lõunaosas. Ülem- ja keskjooksul, kuni Kasepere külani, voolab jõgi madalate kallaste vahel läbi soiste metsade, heinamaade ja soopõldude; lähtest kuni Korbu sillani on jõe säng süvendatud ja sirgendatud. Kasepere külast 2 km lõuna pool käändub jõgi põhjaloodesse ning jõe kaldad muutuvad kõrgeks ja järsuks. Kasepere külast 2 km alamal läbib jõgi Padise asunduse. Jõe kõrged kaldad kaovad Keila-Haapsalu maantee sillast 1,5 km allpool ja suudme-eelses osas on kaldad soised. Jõgi suubub Paldiski lahe lõunasoppi. Keskajal kasutati jõe vett Padise kloostri kaitsekraavi täitmiseks.

Jõe ülemjooks on suvel võrdlemisi veevaene ja suurema kalandusliku väärtuseta. Külmaveeline jõe alamjooks kuulub kalanduslikult väärtuslike forellijõgede tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad