Kiruma peakraav

Posted by
|

Jõgi asetseb Põhja-Saaremaal. Algab Mustjala külast 9 km idakagu pool ja suubub Küdema lahte 2,5 km Tirtsi jõe suudmest idakirde pool; jõe pikkus on 10 km ja valgala 22,9 ruutkilomeetrit.

Jõe lähe asub Pelissoo lääneservas, Ohtja-Kiruma-Tuiu luitevallirea jalamil. Jõgi on peaaegu kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud. 1973. a. süvendati ligi 4 km pikkune jõelõik Küdema-Paatsa maanteest kuni suudmeni. Enne süvendustöid peeti jõe lähteosaks Pelissoo põhjaotsa lähedalt, endise Kiruma küla kaguservast algavat oja.

Keskjooksul, alumise luitevallirea jalamil asuvas suures Lepakõrve kurisus, kadus jõgi maa alla ja ilmus 0,5 km loode pool (Möldri talu lähedal) paiknevais tõusmeis uuesti maa peale (Saaremaa, 1934).

Püsiva loodusliku toite olemasolu tõttu tuleb veekogu klassifitseerida väikejõena. Jõgi on suure kaldega.

1994. a. jõe alamjooksul tehtud katsepüügil leiti ainult kaks kalaliiki: arvukalt kuni väga arvukalt meriforelli ja arvukalt ogalikku.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad