Kikre järv

Posted by
|

(Kikri järv, Kolijärv)

Luutsnikult umbes 2 km lõuna pool olev 3,2 ha suurune ja 6,1 m sügavune järv (keskmine sügavus 3,2 m). Sügavaim koht on järve keskel. Järve ümbritseb peamiselt kultuurmaastik, kaldad on madalad. Kogu järve piirab õõtsikuriba, põhja katab paks pruuni turbamuda kiht.

Umbjärv, mille põhjaotsast vaid veerohkel ajal lähtub pisike Pärlijõkke suubuv ojake. vesi on põhjani segunev, rohekaskollane, bähe läbipaistev (1,2-1,4 m).

Taimestik on liigivane. Kalastikus haug, särg, ahven ja koger.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad