Kiisjärv

Posted by
|

(Kiiskjärv, Emajärv)

Valgjärvest 300 m lõuna pool asuv lõuna-põhjasuunaline, õõtsik- ja soostunud kallastega 2,6 ha suurune metsajärv. vesi on võrdlemisi hele. Toitub allikatest ja sademetest. Järve põhjasopist on väljavool Valgjärve.

Peamiseks kalaks on koger.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad