Kiidjärv

Posted by
|

Põlvast 10 km põhjaloodes, Ahja jõe paremal kaldal, madalas liudjas lohus olev põhjaloode-lõunakagu suunas piklik järv. Ta pindala on 13,8 ha, suurim sügavus J. Rumma andmeil 10 m (sügavaim koht olevat järve kaguosas). Aastal 1960 saadi järve suurimaks sügavuseks 8,5 m. Järve ümbruses on põllustatud kultuurmaastik, lõunakaldal Kiidjärve mõisa varjukas park. kaldad on enamasti pehmed ja mudased, idaküljel ka kruusased. Edelakaldale on rajatud tehis-liivarand. Põhja katab mudakiht.

Praktiliselt umbjärv. Tõenäoliselt esineb põhjaallikaid. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (1,9 m) ning nähtavasti kihistunud. Lumerikastel talvedel jääb järv ummuksile.

Kiidjärvelt on püütud haruldast kiililist (Orthetrum coerulesces).

Kalastik on varem olnud väga liigirikas, kuid talvised ummuksile jäämised on põhjustanud mitmete liikide kadumise. Kõige rohkem leidub järves särge, ahvenat, haugi, roosärge, mudamaimu ja kokre. Olevat ka kiiska, latikat, linaskit, rünti, vingerjat ja angerjat.

Kiidjärv omab tähtsust kalastamiseks ja suplemiseks sobivana ning kohaliku looduskaitse objektina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad