Kidaste oja

Posted by
|

Põhja-Hiiumaal paiknev oja. Algab Kärdla linnast 7 km lääne pool ja suubub Läänemerre; pikkus 8 km, valgala 15,4 ruutkilomeetrit.

Oja lähe asub Koidma külast 1,5 km kagu ja Kaibaldi metsatalust 1,3 km põhja pool soises metsas. Ülem- ja keskjooksul, kuni Ogandi (Oandi) külani, voolab oja üldjoontes loodesse, tehes Koidma ja Kidaste küla vahel suurema kaare edelasse.
Alamjooksul Ogandi külas, Reigi-Tahkuna maantee kohal pöörab oja läände, läbib madala rannajärve Mailahe (pindala ca 15 ha) ja suubub Sigala küla all Sigala lahe kitsasse kagusoppi.
Oja voolab suuremalt osalt metsade rüpes, ülem- ja keskjooksul looduslikus ning alamjooksul enamasti puhastatud ja õgvendatud sängis.

Kuivadel suvedel lompideks kuivamise tõttu puudub ojal nimetamisväärne kalanduslik väärtus.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad