Kellamäe järved

Posted by
|

Rõugest 9 km lõuna pool Kellamäe rabas asub kolm võrdlemisi sarnase välisilmega rabajärve. Need on 6,9 ha suurune Mustjärv (ka Mustijärv), sellest 300 m lõuna pool Keskmine järv (1,3 ha) ja viimasest 250 m idas Väikejärv (0,3 ha). Kõik kolm järve on järsu turbakaldaga, taimekehvad ja pruuniveelised.

Mustjärvel on silmapaistvalt palju raba-hõbekajakaid ja parte.

Keskmine järv on Mustjärvest madalam, seetõttu kasvab seal väikest ja kollast vesikuppu ja vesiroosi. Järve lähedal pesitsevad sookured, järvel piilpardid.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad