Keema Orajärv

Posted by
|

Võru maakonnas, Antslast 7-9 km idas, loode-kagusuunalises orus asub viiest järvest koosnev järvederühm, mille kõige kagupoolsem lüli on Keema Orajärv, pindalaga 1,9 ha. Endine paisjärv, mille veetase oleneb veskitammi seisust: 1968. a. oli veetase veskitammi lagunemise tõttu väga madalale langenud. Järve läbib Mustjõkke suubuv Tamme oja.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad