Kavilda jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Soova, Verevi, Rämsi, Aru jõgi; alamjooksul: Nasva jõgi.
Emajõe ülemjooksu piirkonna parempoolne lisajõgi, mis asub Tartu maakonna lääneosas. Algab Verevi järvest ja suubub Emajõkke 76,4 km kaugusel suudmest; pikkus 26 km, valgala 73 ruutkilomeetrit.

Välja arvatud alamjooksu alumine osa, mis paikneb Võrtsjärve nõos, voolab jõgi Kagu-Eesti lavamaal Kavilda ehk Soova ürgorus. Ürgoru alguse moodustavad Elva linna loodeservas asuva Verevi järve nõgu koos sellest põhja ja lääne pool olevate sooservadega. Jõgi lähtub Verevi järve edelanurgast. Endise Aru mõisa all läbib jõgi 1980. aastail rekonstrueeritud paisjärve.
Aru mõisast 1,5 km põhja pool suubub Kavilda ürgorgu kagust rohkem kui 1 km pikkune kitsas, kuni 15-20 m kõrguste järskude nõlvadega lisaorg – Maiorg. Selle suudmeneemikutel asub kaks muinaseestlaste linnust: lõunapoolsel neemikul Eerumäe kants ja põhjapoolsel Alt-Laari linnamägi.
Jõgi suubub Emajõkke Nasja küla viimastest jõeäärsetest taludest 2,5 km põhja pool, 2,7 km kirde pool Reku parvekohta ja suvilaid.

Kavilda jõe soisel ja reostatud algusosal märkimisväärset kalanduslikku väärtust ei ole. Kalastiku praeguse koosseisu järgi on ülemjooksu alumine osa ja keskjooks ahvena-haugi ja alamjooks ahvena-särje jõgi.
Järvekülg, Arvi. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad