Kaurijärv

Posted by
|

Kaurijärv asub Endla soostikus, Tulijärvest 4 km lääne pool. 2,4 ha suurune laugasjärv, sekundaarse tekkega, samuti nagu ümbritsevad laukad.

Huumustoiteline veekogu, väärtuslik vaid maastiku kaunistajana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad