Kauksi Linnajärv

Posted by
|

(Kükajärv, Piirijärv)

Moostest 4,5 km lõuna pool olevast Metsküla järvest ligikaudu 1 km lõuna pool. Järve pindala on praegu ainult 0,9 ha, varem on see olnud 4-5 korda suurem. Kaldaid piirab paarikümne meetri laiune turbasamblaõõtsik. Järv on väga mudane.

Vesi on pruuni värvusega. Tõenäoliselt toitub järv allikatest.

Kalastik koosneb peaaegu üksnes kogrest.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad