Kaugjärv

Posted by
|

(Kautsjärv)

Lüllemäelt 12 km idakagus, 75,6 m üle merepinna asetsev põhja- lõuna suunas piklik soiste kallastega metsajärv. Pindala 7,4 ha, suurim sügavus 5,7 m, sellest vett 4,6 m. Järve ümbritsevad soised ja võsastunud heinamaad. Perv on pehme, õõtsikuline, põhja katab paks mudakiht.

Nõrga läbivooluga järv. Kaugjärve peetakse Mustjõe lähtejärveks. Vaatamata järve madalusele on vesi tugevasti kihistunud; hapnik kaob 2-3 m sügavusel. Vesi on tumeoranź, vähe läbipaistev (1,5 m).

Taimestikku oli 1972. a. järves nii hulgalt kui ka liikide arvult (19) keskmisel määral. Järves elutses ondatra (varem ka jõevähk). Kaladest leidus 1972. a. järves peamiselt ahvenat ja särge, olevat ka kokre, linaskit ja haugi.

Raskesti juurdepääsetavana on säilitanud oma loodusliku ilme. Sobib kalastamiseks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad