Kastkova Umbjärv

Posted by
|

(Kostkova Umbjärv)

Põhja-lõuna suunas piklik järv Värskast 1,5 km kagu pool. Ta pindala on 3,8 ha. Peaaegu kogu järv on kaetud veetaimedega ja ei ole kuigi sügav (1,9 m). Veepeeglit ümbritseb kõikjal õõtsik, kaugemal kallas tõuseb ja on mineraalne. Põhja katab paks mudakiht.

Lähtejärv, millest väljavoolav ojake suubub Õrsava lahte.

Kallaste soostumisest hoolimata on vesi järves küllaltki hele; see näitab põhjaallikate olemasolu. Vesi on kihistumata. Talvine gaasireźiim on kaladele nähtavasti ebasoodus.

Taimestikku oli 1973. a. järves väga palju. Kalastiku kohta andmed puuduvad, kuid järv näib kuuluvat kogrejärvede hulka.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad