Kasaritsa Valgjärv

Posted by
|

(Võru Valgjärv, Jaani järv)

Võrust vaevalt 0,5 km kagus, Võru-vastseliina teest lõuna pool asetsev orujärv, loode-kagu suunas piklik, 3,4 ha suurune ja 9,3 m sügavune (keskmine sügavus 3,6 m). Sügavaim koht on järve keskosast veidi kagu pool. Kagus olevast verijärvest on Valgjärv eraldatud vallitaolise künnisega. valgjärve lõuna- ja edelakallas on kõrge, paiguti kaetud metsa ja võsaga, põhja- ja kirdekallas on madalam, kaetud põllu- ja heinamaaga. Põhjakaldale on ehitatud suured elamud. veele pääseb hästi juurde, soostunud kallast on vähe.

Põhjaallikatest ja sademetest toituv järv umbjärv. Suhteliselt suure sügavuseja varjatud asukoha tõttu võiks oletada tugevat kihistust. Võrulase A. Ivaski teatel on järv aga selgema veega kui Verijärv.

Kaladest esinevat järves haug, särg, roosärg, ahven, latikas, linask ja luts.

Järv on sobiv kalastamiseks ja kaunistab maastikku.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad