Karula Sibulajärv

Posted by
|

Lüllemäelt 9 km idakagus kuplite vahel peituv ovaalne, 2,9 ha suuruse veepeegliga järveke. Kõige sügavam koht (5,5 m) on järve keskel. Ümbruses on metsa ja põldu. Kaldad on õõtsikulised, põhi mudane.

Umbjärv. Vesi on hele, kuid piimja tooniga. Talvine gaasireźiim ei ole hea. Taimestikus leidus 1972. a. haruldast tömbilehist penikeelt.

Järv on võrdlemisi kalarikas. Esinevad ahven, haug, särg, linask ja koger.

Otse järve kaldal on koorijuhi ja pedagoogi Karl Leinuse (1889-1968) sünnikodu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad