Karula Savijärv

Posted by
|

Lüllemäelt 5 km idakirde pool, 6,2 ha suurune, enam-vähem põhjalõunasuunaline ja väga sügav järv 17, 6 m, keskmine sügavus umbes 8,6 m). idakaldal on põllud ja karjamaad, mujal piirab järve mets. kaldad on valdavalt kõvad ja kõrged, kaldaprofiil järsk. Veepeeglit ümbritseb kitsas õõtsikuriba. Ka põhi on üsna kõva ja mudavaene.

Järv on keskmise läbivooluga. Palju vett annavad allikad. Põhjaotsast väljub lai aeglase vooluga Valtina ehk Tohvri oja, mis Meuga jõe kaudu voolab Väike-Emajõkke. Vesi on selgesti kihistunud, heleroheline ja väga läbipaistev (4,9 m).

Taimestikuvööde on kitsas ja liikide arvult keskmine (17). taimhõljum on vähene, ka loomhõljum pole eriti rikas. Viimases on silmapaistvalt palju kalaparasiiti Ergasilus. Keskmise ohtrusega põhjaloomastik on üsna mitmekesine, selles leidub ka haruldast vesilesta Limnesia connata.

Kalastik on võrdlemisi liigivaene; põhilised asukad on ahven, särg, roosärg, haug ja linask. Kohalike elanike teatel olevat järves ka latikat ja angerjat. Esineb mõni üksik jõevähk.

Järv on väärtuslik kalastamiseks ja puhkekohaks sobivuse tõttu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad