Karsna järv

Posted by
|

Võru maakonnas, Tsolgost ligikaudu 1,5 km loode pool asuv järv, bioloogiliselt üks väärtuslikumaid ja huvitavamaid järvi siinses ümbruskonnas. Ta absoluutne kõrgus on 78,1 m, pindala 16,3 ha, suurim sügavus 8,1 m (keskmine sügavus 3,1 m). Kujult meenutab järv põhja poole suunatud tipuga võrdkülgset kolmnurka. Kaldad on laugjad, lõunas, läänes ja loodes enamasti põldude all, mujal kaetud soise metsaga ning ääristatud õõtsikuribaga. Kaldavööde on suures ulatuses kõva ja liivane, sügavamal katab põhja muda.

Läbivool järvest on väga nõrk. Vesi on rohekaskollane, vähese läbipaistvusega (0,8 m) ja nõrgalt kihistunud. Taimestikku oli 1961. ja 1962. a. keskmisel hulgal, liike samuti (16). Ujulehtedega taimedest domineeris kollane vesikupp, oli ka haruldast ujuvat jõgitakjat ja kilbukat. Veesiseste taimede seas oli valitseval kohal taimharulduste hulka kuuluv järv-lahnarohi ning esines meie järvedes väga haruldast vesipipart ja alssi. Võib oletada vee paari taimharulduse esinemist,

Järv on planktonirikas. Põhjaloomastikku kuuluvad T. Timmi teatel üks haruldane väheharjasuss ja vesilest.

Kaladest on järves arvukamad särg, kiisk ja ahven; esineb haugi ja latikat, võib-olla ka kokre, vingerjat ja mudamaimu.

Järv kaunistab oluliselt ümbritsevat loodust; hinnatud ujumis- ja puhkekoht.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad