Kärla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Pae jõgi
Algab Sauvere külast 4 km lõuna pool ja suubub Mullutu lahte; pikkus 17 km, valgala 132 ruutkilomeetrit.

Koguteose “Saaremaa” (1934) järgi saab Kärla jõgi alguse Sauvere küla juurest astangu jalalt, voolab sealt 6 km pikkuselt läbi Jõempa soo, käändub 1 km Kaarmise järvest loode pool läände ja kaob seejärel kurisusse. Jõe see osa on märgitud Anepesa ojana. Umbes 1 km kaugusel väljub jõgi maa alt . Kärla aleviku läheduses käändub jõgi (läbi luidestiku teed otsides ja lookeid ning silmuseid tehes) esialgu lõunasse, siis kagusse, milles suunas jätkab teed kuni Mullutu lahte suubumiseni.

Katsepüükidel 1994. a. leiti ülemjooksul ainult 2 kalaliiki: arvukalt haugi ja keskmisel arvukusel särge. Alamjooksul registreeriti küll 5 kalaliiki, kuid jõgi oli üsna kalavaene: alla keskmisel arvukusel leidus haugi ja lutsu ning väheste isenditena särge, teibi ja ahvenat.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad