Kargaja jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kargova oja, Kargoja; alamjooksul Lagina jõgi.
Emajõe suudmeharu Koosa jõe vasakpoolne lisajõgi, paikneb Tartumaa territooriumil. Algab Koosa külast 6,5 km loode pool ja suubub Koosa jõkke 3 km kaugusel suudmest; pikkus 31 km, valgala 190 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Kagu-Eesti lavamaal ning kesk- ja alamjooks Peipsi nõos. Jõgi saab alguse Padakõrve külast 1,5 km lääneedela pool, Selgise mõhnastiku idanõlva all asuvatest allikatest. Jõgi suubub Koosa jõkke 0,5 km kirde pool Koosa järve. Jõgi voolab valdavalt läbi metsade ja soo. Põllustatud alasid on jõe lähikonnas vähe. Varem on jõge kasutatud palgiparvetuseks.
Jõe ülem- ja keskjooks kuuluvad kalavaese haugijõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad