Karala Salujärv

Posted by
|

Lääne-Saaremaa rannikumadalikul, vähem kui 2 km kaugusel merest (Lümandast 7 km lääneedelas paiknevast arhailise ilmega Karala külast lõunas), on umbes 2 ha suurune karala Salujärv (ka Savijärv). Ta on üle 1 m sügav, pehmete kallaste ja väga mudase põhjaga, ümbritsetud karjamaadega.

Järv on merest täielikult isoleeritud, ilma olulise läbivooluta. Vesi on põhjani segunev ja soojenev. kaldavöötmes kasvas 1968. a. rohkesti pilliroogu.

peamine kala on koger.

karala Salujärv on endine soolatoiteline järv; tänapäevaks on ta juba täielikult magestunud ning hakanud vähehaaval kalgiveeliseks segatoiteliseks veekoguks muutuma.

Järvel on vaid kohalik kalasportlik tähtsus, peale selle ka teatav väärtus maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad