Kalmetjärv

Posted by
|

(Kalmetu järv, Hurmi järv)

Järv asub Puskarust 3 km lääne pool, 124 m üle merepinna. Loode-kagu suunas orienteeritud järve pindala on 5,2 ha, sügavus 6,2 m. Ida- ja läänekallas on suhteliselt kõrgemad, lõuna- ja põhjaots madalamad, metsased. Järve palistab peaaegu kõikjal õõtsik; põhi on mudane. Läbivoolu ei ole. Võib oletada, et talvel jääb järv ummuksile.

Vesi on pruunikaskollane ja vähe läbipaistev (0,9 m).

1961. a. oli taimestikku vähe ja seegi koondunud järve lõunaotsa. Liike leiti samuti vähe – ainult 10. Zooplanktonit on järves erakordselt vähe, fütoplanktonit veidi rohkem.

Peamiseks kalaks olevat koger.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad