Kaldamäe oja

Posted by
|

Muud nimed: Köstri oja, Köstri peakraav.
Piirsalu jõe parempoolne lisajõgi. Algab Turba alevikust 8,5 km lääneloode pool ja suubub Piirsalu jõkke 1,3 km kaugusel suudmest; pikkus 15 km, valgala 31,7 ruutkilomeetrit.
Oja lähe asub Lepaste küla loodeservas oleva 40,1 m kõrgusmärgiga neemiku nõlva all metsas, Riisipere Valgejärvest 1,2 km lääneedela pool. Lähtest kuni Keila-Haapsalu maantee sillani voolab looduslikus sängis, peamiselt läbi metsade. 0,5 km allpool silda algab 5,5 km pikkune süvendatud ja sirgendatud ojalõik, mis ulatub suudmeni. Seal voolab oja soises maastikus. Inimasustus on oja ümbruses väga hõre: oja läheduses on ainult kaks talu, mõlemad Keila maantee ääres.
Suvel jaheda ja piisavalt hapnikurikka veega Kaldamäe oja kuulub forelliojade tüüpi ja on väärtuslik jõeforelli sigimispaigana.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad