Kadastiku järv

Posted by
|

(Kataijärv)

Koorküla keskusest 5 km lõuna pool asuv metsajärv; paikneb 68 m kõrgusel merepinnast ja on 7,2 ha suurune. Üsna sügav – 13,6 m (keskmine sügavus 6,4 m). Põhja-lõuna suunas piklik järv, mille lauged kaldad on kaetud metsaga. Perv on valdavalt kõva, idakalda keskosas õõtsikuline, põhja katab muda.

Läbivool on nõrk. Sisse tulevad kuivenduskraavid. Tõenäoliselt leidub allikaid. Väljavooluks olev oja, mis läbib pisikese Saudikjärve (1,5 ha) on Pedeli jõe alguseks.

Vesi on pruun ja vähe läbipaistev (1,3 m), ilmselt keskmiselt kihistunud. Taimestik oli nii hulgalt kui liikide arvult (19) keskmine. 1961. a. leidus järves rohkesti järvekarpe. Esines jõevähki.

Kalastik on liigirikas, kuid mitte rohke. Põhilised asukad on mudamaim ja ahven, leidub roosärge, särge, latikat, ahvenat ja arvatavasti ka haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad