Kaave jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Eha peakraav (ülemjooksul).
Pedja jõe keskjooksu parempoolne lisajõgi, paikneb terves pikkuses Jõgevamaal. Jõgi algab Kärde külast 4 km lõuna pool ja suubub Pedja jõkke 39,4 km kaugusel suudmest; pikkus 38 km, valgala 138 ruutkilomeetrit. Tähtsamad lisajõed: Lombiväla oja ja Kurista peakraav.

Jõgi asub peaaegu kogu pikkuses Kesk-Eesti tasandiku idaservas, kuid suue paikneb Võrtsjärve nõo põhjaservas. Jõgi algab Vaimastvere raba idaservast. Pedjasse suubub Kaave jõgi Puurmani aleviku idaservas, elektrijaama paisust 800 m ülesvoolu.
Ülemjooksul voolab jõgi valdavalt läbi inimtühjade metsade ja soode, keskjooksul vahelduvad jõe ümbruses metsad ja külad. Jõe alamjooksul jõe naabruses ülekaalus põllustatud alad. Ainus vesiveski jõel asub keskjooksul Pööra külas. Suurematest asulatest paiknevad jõe läheduses Saduküla ja Puurmani.

Ökoloogilistelt tingimustelt kuulub jõe keskjooks forellijõe ja alamjooks haugi-särje jõe kalanduslikku tüüpi. Parajaveelisel alamjooksul on jõgi võrdlemisi kalarikas. Katsepüügil Ojakülas 1988. a. leiti arvukalt trullingut, keskmisel hulgal haugi ja särge, võldast, luukaritsat ning vähe viidikat, ahvenat ja lepamaimu.
Järvekülg, Arvi. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad