Kaasjärv

Posted by
|

Võrust 5,5 km kagu pool asuv kaunis orujärv, mille pindala on väike (2,9 ha), kuid sügavus võrdlemisi suur – 14,2 m (keskmine sügavus 5,2 m). Järv on orienteeritud idakirdest lääneedelasse; sügavamad kohad on järve otstes. Oru nõlvad on järve kohal järsud ja kõrged, suures ulatuses metsased, orulammil leidub heinamaad. Kaldad on suurelt osalt mudased, järsult süvenevad, kõvemat liivast kallast leidub lõuna pool. Põhi on sügavamal kõikjal kaetud paksu sapropeelikihiga.

Labivool on nõrk. Vesi on heleroheline, erakordselt läbipaistev (6,0 m) ja tugevasti kihistunud. Taimestik on liigirikas, kuid keskmise rohkusega. 1971. a. leiti järvest 23 liiki makrofüüte. Järves leidus haruldast punakat penikeelt. Veepinnal oli näha rohkesti valgeid vesiroose.

Järve kalastik on liigirikas – leiduvat haugi, haugi, ahvenat, särge, ilusat latikat, suurt kokre ja roosärge.

Kaasjärv kaunistab oluliselt Kasaritsa maastikku. On väärtuslik latika-haugi järvena, mõnevõrra sobib puhkekohaks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad