Kaasikjärv

Posted by
|

(Kaasikujärv)

Kinnikasvanud järv Endla soostiku keskosas. Järves lokkavad pilliroog, laialehine hundinui ja kollane vesikupp. Järve nõgu on täitunud kuni 4,5 m paksuse sapropeelikihiga.

Selle madala järve hävingu põhjustas 10. sajandi algul kaevatud kraav, mis ühendas Kärde nõo Kõrtsijärve ja Kaasikjärve kaudu Mustjõega. Edasised maaparandustööd on selle segatoitelise järve peaaegu täielikult hävitanud.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad