Kaarnaoja

Posted by
|

Muud nimed: Möldrioja.
Elva jõe ülemjooksu vasakpoolne lisaoja, paikneb Valgamaa kirdeosas. Algab Pilkuse järvest ja suubub Elva jõkke 55,5 km kaugusel suudmest; pikkus 8 km, valgala 31,1 ruutkilomeetrit.
Oja asub Otepää kõrgustiku keskosas. Oja lähtejärv Pilkuse (10,5 ha) paikneb künklikus maastikus Otepää linnast 2 km ida pool Pilkuse külas, Otepää-Kanepi maantee ääres. Oja algab Pilkuse järve loodetipust ja suundub põhja. 600 m edasi läbib oja Kaarna järve ja kinnikasvava Lüüsjärve (3,2 ha). Läbi Kastolatsi küla voolanud oja siseneb küla läänepiiril Nuustaku sohu. Soos käändub oja põhjakirdesse, läbib 1 km allavoolu Kastolatsi Kolmjärve ehk Loodi järve (1,5 ha) ja suubub järvest 400 m alamal Elva jõkke. Oja suue asub Kastolatsi kirikust 1,6 km ja Otepää kirikust 4,2 km loode pool.

Kalastik. Ihtüoloogilistel katsepüükidel oja kahes lõigus registreeriti kokku 7 kalaliiki. Lüüsjärve lõigus saadi arvukalt trullingut, keskmisel hulgal särge, haugi ja ahvenat, vähe lutsu. Trullingu asurkonnas oli silmapaistvalt suuri, kuni 15,1 cm pikkusi ja 42,1 g raskusi isendeid. Kastolatsi lõigus leiti katsepüükidel 1997. a. alla keskmise hulga trullingut ja ahvenat ning vähe haugi, kokre ja lepamaimu. Olulist kalanduslikku väärtust ojal ei ole.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad