Kaarmise järv

Posted by
|

Saaremaal, Kuressaare linnast 14 km põhjaloode pool paiknev 11,5 ha suurune ja 0,6 m sügavune järveke. Järv asub õhukese pinnakattega alal, temast lõuna pool on liivase koostisega rannavall. Ümbruses on levinud loopealne kehva kadakase karjamaaga. Lääneosas leidub pisike saar, mida 20. sajandi algul kõrgema veetaseme juures veel ei olnud. Kaldad on paesed, paiguti mudased, lõunaküljel liivased. Põhja katab umbes 0,5 m paksune mudakiht.

Läbivool väga vähene. vesi valgub järve lähemast ümbrusest, eriti idakalda allikast. Välja voolab Liivakraav, mis paarisaja meetri kaugusel kaob kurisusse, tuleb Kaarmise veski juures Pühatu allikana uuesti maapinnale ja voolab Kaarmise oja kaudu Mullutu lahte.

Vesi seguneb ja soojeneb hästi, on rohekaskollane ja põhjani läbipaistev (0,6 m). Talvel jääb ummuksile.

Taimestik liigirikas (22 liiki) ja väga rohke. Taimharuldustest leidub punakat penikeelt. Fütoplankton on järves vähene, zooplankton rikkam. Viimases leidus haruldasi vesikirbulisi. Huvitav on ka riimveele iseloomuliku liigi – ranniku-ahaskoodiku esinemine vähesel hulgal. Üsna palju on järves põhjaloomi.

Hinnatav kogrejärv.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad