Kääriku järv

Posted by
|

(Käärike järv)

Asub TÜ Kääriku spordibaasi territooriumil, Otepäält 8 km edela pool. Järve absoluutne kõrgus on 126,8 m, pindala 19,3 ha, suurim sügavus (kirdenurgas) 5,9 m; (keskmine sügavus 2,6 m). Teda ümbritsevad moreenkuplid on kuni 60 m kõrgused. Ümbrus on metsane, välja arvatud läänekallas, kuhu endise Kääriku talu asemele on rajatud spordibaas. Kaldad on enamasti lausad, õõtsikulised ja mudased. Järsk kallas on kirdes Seinamäe ja lõunas ujula kohal. Põhja katab 5 m sügavune mudakiht. Järv on nõrga läbivooluga. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (2,7 m), põhjani segunev ja soojenev.

Kalastikus domineerib latikas, leidub särge, haugi, ahvenat, linaskit; esinevat ka roosärg, kiisk, koger, nurg, luts ja angerjas. 1950. aastail leidus jõevähki.

Iseloomulik pesitseja on kõrkja-roolind.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad