Kääpa jõgi

Posted by
|

Kääpa jõgi (muud nimed: Alajõgi, Välgi, Uhmardu oja, Saare jõgi jt.) on
Kullavere jõe suurim lisajõgi. Paikneb Tartu- ja Jõgevamaa territooriumil. Algab Keressaare soo kirdeservast ja suubub Kullavere jõkke paremalt kaldalt 6,1 km kauguselt suudmest; pikkus 46 km, valgala 366 ruutkilomeetrit. Jõgi paikneb kogu pikkuses Kagu-Eesti lavamaal.
Jõgi lähtub Sookalduse küla lähedal Keressaare soo kirdeservas olevast Keressaare Umbjärvest (pindala 1,1 ha). Järv asub Koosa alevikust 3 km lääneedela pool. Jõgi läbib Sookalduse küla põhjaosa ja voolab läbi Alajõe küla. 1,5 km külast alamal siseneb Elmiku sohu. Edasi läbib jõgi Välgi küla, suundub siis läbi metsade loodesse ja suubub Kaiu järve. Väljub Kaiu järvega lühikese kanali kaudu ühenduses oleva Jõemõisa-Papi kaksikjärve loodekaldal. Jõgi läbib järjekorras Saare, Lepiku, Nautrasi ja Koseveski küla, kus on jõel paisjärv. Koseveskist 1,5 km allavoolu jääb jõe vasakule kaldale Küti metsaküla. Jõgi suubub Kullavere jõkke Murru külast lõuna pool kalamajandi tiikide juures.
Vesiveskid on jõel olnud Alajõel Koseveskil. Kuni 1950. aastateni on Kääpa jõge kasutatud palgiparvetuseks.
Kalastiku praeguse koosseisu järgi on Kääpa jõe ülemjooks särje-haugi, keskjooks särje-ahvena ning alamjooks särje-ahvena-turva-haugi jõgi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad