Jussi Veinjärv

Posted by
|

Harju maakonnas, Aegviidust umbes 12 km põhjakirdes, nn. Pruunakõrves, paikneb kahel pool Aegviidu-Paukjärve oostikku (kannab siin Järvamäe nime) kuuest järvest koosnev Jussi järvestik.

Jussi rühma põhjapoolseim järv, asukohaga vallseljakust idas. See 5,9 ha suurune järv on rühmas kõige madalam – 4,2 m (keskmine sügavus 2,6 m). Peale vallseljakupoolse kõrge ja metsase läänekalda on kallas mujal madal ja soostunud, kaetud heinamaa ja võsaga. Järve põhi on valdavalt mudane.

Endine umbjärv, mis taimestikkurikka, kuid siiski paadisõitu võimaldava kraavi abil on ühendatud kagu pool oleva Suurjärvega.

Vesi on hästi segunev, kollakasroheline ja keskmise läbipaistvusega (2,9 m). Võrdlemisi taimerikas. Liike vähe (13). Suhteliselt rikka zooplanktoniga järv. Põhjaloomastikku vähe.

1943. a. oli kalastikus esikohal särg ja ahven; vähemal hulgal esines haugi, kokre ja linaskit. Sisse on lastud hõbekokre. leidus ka jõevähki.

Järvel on nähtud sõtkast.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad