Jussi pikkjärv

Posted by
|

Harju maakonnas, Aegviidust umbes 12 km põhjakirdes, nn. Pruunakõrves, paikneb kahel pool Aegviidu-Paukjärve oostikku (kannab siin Järvamäe nime) kuuest järvest koosnev Jussi järvestik.

Rühma keskne järv; asetseb kahe vallseljaku vahel, on põhja-lõuna suunas pikliku kujuga. Pindala 6,1 ha, suurim sügavus 9,7 m (keskmine sügavus 3,5 m). Sügavaim koht on idakalda lähedal, järve keskosast veidi põhja pool. Selle ilusa järve kallas on idas ja läänes kõrge, idas metsane ja eriti järsk. vesi süveneb üsna kalda lähedal. Raba ulatub järve lõunaotsa juurde, kuid sellegipärast on põhi ka seal liivane. Sügavamal katab põhja paks (vähemalt 1-2 m) turbamudakiht.

Umbjärv, kraavi kaudu ühenduses Kõverjärvega. Vesi on kihistunud, rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,5 m).

Väga taimevaene. Zooplankton on väga liigivaene, põhjaloomastik hulgalt vähene.

1943. a. domineeris järves ahven, oli ka kokre ja linaskit. Sisse on lastud hõbekokre.

Järvel on nähtud sõtkast.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad