Jussi Mustjärv

Posted by
|

Harju maakonnas, Aegviidust umbes 12 km põhjakirdes, nn. Pruunakõrves, paikneb kahel pool Aegviidu-Paukjärve oostikku (kannab siin Järvamäe nime) kuuest järvest koosnev Jussi järvestik.

Jussi Linajärvest natuke põhja pool asuv, vallseljakutest ümbritsetud ning tugevasti soostunud kolmesopiline veekogu, mida kõikjalt piirab raba võrdlemisi kitsa ribana. Ehkki väike (2,1 ha), on järv üsna sügav – 9,5 m (keskmine sügavus 4,2 m). Turbakaldast lähtirebinud õõtsikutükid ujuvad järvel saartena. Põhi on mudane. Umbjärv.

Väga taimevaene. Zooplankton on liigivaene, põhjaloomastikku on väga vähe. Kalu pole järvest teada.

Järv on väärtuslik maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad