Jussi Linajärv

Posted by
|

Harju maakonnas, Aegviidust umbes 12 km põhjakirdes, nn. Pruunakõrves, paikneb kahel pool Aegviidu-Paukjärve oostikku (kannab siin Järvamäe nime) kuuest järvest koosnev Jussi järvestik.

Jussi Linajärv on kõige edelapoolsem järv, mis on otsekui surutud kahe vallseljaku vahele. Selle kauni järve pindala on 5,8 ha, suurim sügavus 9,7 m (keskmine sügavus 3,8 m). Sügavaim koht on järve idakalda läheduses. Kõrgel ida- ja läänekaldal asub põlenud männik, põhja- ja lõunakaldal ulatub järveni raba. Liivast kaldavöödet leidub väga palju (ka rabakalda all), kuid kõikjal on vees palju ronte ja puid. Sügaval on põhi väga pehme ja mudane.

Pinna- ja põhjakihtide temperatuuris on võrdlemisi suuri erinevusi. vesi on tuhmkollane ja väga läbipaistev (4,5 m). Taimestik on väga liigivaene (8 liiki). V. Kõvaski suulisel teatel leidub järve fütoplanktonis rohkesti haruldasi ikkesvetikaid. Zooplankton on väga liigivaene. Põhjaloomastikku on vähe.

Kalastikus domineeris 1943. a. (R. Voore andmed) ahven, leidus ka haugi. Järve on lastud ka hõbekokre.

Järvel on nähtud sõtkapesakonda.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad