Jõuga Linajärv

Posted by
|

Ida-Viru maakonnas, 6 km Iisakust kirde pool, paikneb Jõuga (Jõuküla) järvestik, mis koosneb neljast kirde-edela suunas piklikust pisijärvest (Pesu-, Lina-, Liiv- ja Armise järv).

Kõige pisem (1,1 ha) ja kõige kirdepoolsem on Jõuga Linajärv. Järve sügavus on 7 m. Metsajärv, mida vanasti on kasutatud linaleotamiseks. Kaldad on madalamad kui Pesujärvel. Soostumis- ja kinnikasvamisprotsessis on Linajärve äärde tekkinud õõtsikuring. Järve põhi on kõikjal mudane.

Umbjärv, toitub peamiselt sademete veest. Vesi on tõenäoliselt kihistunud. talvine veereźiim on halb. Suvel on vesi hele- kuni kollakasroheline, vähe läbipaistev (1,1-1,7 m); talvel on vesi määrdunud-kollakasroheline ja keskmise läbipaistvusega (2,15 m).

Taimestikuvaene järv (9 liiki). Järve fütoplankton sisaldab mitemeid haruldasi ikkesvetikaid. Zooplanktonis leidub haruldast järve-kammjalga, kuid imelikul kombel puuduvad täielikult hormikulised. T. Timm on järvest leidnud väga haruldase väheharjasussi (Tatriella slovenica). Kevadel leidub kaldavees massiliselt konnakulleseid. Kaladest asub järves vaid koger.

Järv on teadusliku tähtsusega ja väärtuslik maastiku kaunistajana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad