Jõuga Liivjärv

Posted by
|

Jõuga Liivjärv (Jõugu järv, 1. Jõuküla järv)
Ida-Viru maakonnas, 6 km Iisakust kirde pool, paikneb Jõuga (Jõuküla) järvestik, mis koosneb neljast kirde-edela suunas piklikust pisijärvest (Pesu-, Lina-, Liiv- ja Armise järv).

Jõuga Liivjärv asetseb Pesujärvest vahetult lõuna pool, kitsa vallseljaku taga keset metsa. Ilus kõrgete kallastega järv, mille pindala on 2,2 ha ja sügavus kuni 8,3 m. Lõunakallas on liivane, teistes kaldalõikudes kasvab vee peal õõtsik.

Kihistunud veega umbjärv. Taimestik on vähene, kuid liikidelt siiski rikkam kui Pesu- ja Linajärves. Fütoplankton on vähene, ka zooplanktonit pole kuigi rohkesti. Erakordselt huvitav on aga põhjaloomastik. Nii on T. Timm siit leidnud liiki Rhyacodrilus coccineus, mis on võib-olla Antsülüsjärve relikt, A. Järvekülg aga haruldase karpvähilise Candona stagnalis. Muudest loomadest on Liivjärves teada veekonn.

Kaladest leidub vaid kokre.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad