Jõnni järv

Posted by
|

(Väike Külaaseme, Väike Asema, Asema järv)

Jõnni järv on vaevalt 1,1 ha suurune ja 5,2 m sügavune soiste kallastega järv Külaaseme külas, Karijärvest 300 m lõuna pool, umbes 34 m merepinnast kõrgemal.

Väljavool Külaoja kaudu Karijärve. Veepeeglit piirab taimestikuring. Fütoplanktonit on suhteliselt vähe, zooplankton on rikkam. Viimases leidub haruldasi vesikirbulisi.

Kaladest on põhilise tähtsusega latikas, särg ja roosärg.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad