Jõelähtme jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Raasiku, Jõelehtme jõgi; ülemjooksul Alavere-Mõisaaseme peakraav.
Jägala jõe alamjooksu piirkonna vasakpoolne lisajõgi. Algab 5 km Voose külast lääne pool ja suubub Jägala jõkke 4,2 km kaugusel suudmest; pikkus 46 km, valgala 321 ruutkilomeetrit.

Jõgi asub kogu ulatuses Põhja-Eesti lavamaal. Jõe lähe asub Rasivere küla edelaserva lähedal metsas, Voose teeristist 4,8 km lääneedela pool. Ülemjooksul läbib jõgi Mõisaaseme soo lääneserva ja pöördub Alavere külani jõudes loodesse, missuguses üldsuunas voolab kuni Kostivere alevikuni alamjooksul. Keskjooksul, allpool Kiviloo küla, teeb jõgi pika lameda kaare kirdesse ja Peningi küla all Rätla soos lühema looke läände. Alamjooksu ülemises osas voolab jõgi läbi Raasiku aleviku lääneserva.
1 km enne Kostivere keskust käändub jõgi kirdesse ja kaob umbes 1,5 km hiljem (6,3 km kaugusel suudmest, Kostivere karstialal) maa alla. Maa all voolab jõgi üle 2,5 km ja sealne vooluteestik on kohati kuni 0,5 km lai. Maapinnale tõuseb jõgi paljude allikatena Jõelähtme külas, maanteesillast mõnikümmend meetrit alamal. Jõe suue asub Jägala-Joa külas, 100 m allpool Jägala juga.
Valdavas pikkuses on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Jõge ümbritseb ülekaalus suhteliselt tiheda asustusega põllustatud maastik.

Külmaveeline Jõelähtme jõgi kuulub ökoloogilistelt tingimustelt forellijõe tüüpi ja on kalanduslikult väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad