Jaska järv

Posted by
|

(Jaaska järv)

Karula raudteejaamast 5 km edela pool asetsev 15 ha suurune metsajärv, mille sügavus on 4,3 m (keskmine sügavus umbes 3,2 m). Sügavaim koht on järve keskosast veidi lääne pool. Kaldad on madalad ja soised. Kõrgem, paiguti liivane idakallas on kergemini juurdepääsetav. Liivast kaldavöödet leidub ka lääne- ja loodeküljel. Järve põhja katab paks mudakiht.

Nõrga läbivooluga järv, kuhu lõuna poolt suubub ojake, mis tuleb Karula Ruusmäe järvest, väljavool toimub Ratniku oja kaudu Väike-Emajõkke; leidub ka põhjaallikaid. Kollakaspruun keskmise läbipaistvusega (1,9-2,3 m) vesi soojeneb põhjani. talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik kattis 1961. a. peaagu kogu järve, liike keskmiselt (16). Fütoplanktonit on järves vähe, selles leidub rohkem ruskvetikaid. Üsna palju on järveploome. Zooplankton on vähene; selles esineb aga meil üsna haruldane keriloom – Lecane ludvigi. Põhjaloomastik on rohke ja üsna mitmekesine.

Kalade hulgas domineerib ahven; leidub arvukalt särge, mudamaimu, haugi, vähem roosärge ja kokre.

Järv on väärtuslik maastikuelemendina ning sobib kalaspordi harrastamiseks ja puhkuse veetmiseks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad