Järvi Särgjärv

Posted by
|

(Järvi järv, Väike Järvi järv)

Harju maakonnas, Kuusalust 12 km idakagu pool, on keset metsi mitmest pisijärvest koosnev Järvi järvestik.

Järvi Särgjärv on Pärnjärvest lääne pool olev ovaalne, 1,9 ha suurune ja 3,2 m sügavune järveke (keskmine sügavus 2,1 m). Kaldad on võrdlemisi madalad, ainult kõvemal liivasel lõunakaldal on kõrgem küngas. Järvest lääne pool kasvab mets, mujal ümbritseb teda enamasti madal heinamaa. Põhi on kaetud mustja jütjaga.

Pärnjärvega ühenduses olev umbjärv. Vesi on hästi segunev, oliivroheline, vähe läbipaistev (1,0 m).

Suhteliselt taimestikurikas. Kaladest oli 1943. a. ainuvalitsev koger, sest särg, ahven ja haug olevat hukkunud. 1970. a. olevat järves jälle haugi esinenud.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad