Järvi Pikajärv

Posted by
|

(Pikkjärv, Pühameeste Pikkjärv)

Harju maakonnas, Kuusalust 12 km idakagu pool on keset metsi mitmest pisijärvest koosnev Järvi järvestik.

Järvi Pikajärv on järvestiku kirdepoolseim järv, pindalaga 5,2 ha, kirde-edela suunas piklik; suurim sügavus on 3,0 m (keskmine sügavus umbes 1,8 m). Järve piirab männi-kuuse segamets, põhjakaldal on sööti jäetud põllud, lõuna pool kõrged kaldad. Nii kaldad kui kaldavööde on valdavalt liivased. Eriti sobiv suplemiseks on järve kirdeots, kus varem on olnud ujula. Sügavamal on põhi väga mudane.

Umbjärv, mis toitub peamiselt sademete veest. Vesi on kollane kuni kollakasroheline, vähe läbipaistev (0,5-0,9 m), hägune, hästi segunev ja soojenev. Suvel on vees rohkesti hapnikku, talvel jääb järv ummuksile.

Järv on väga taimestikuvaene; veidi leidus ka haruldast jõgitakjat.

Kaladest oli 1970. a. järves ainuvalitsev koger.

Järv kaunistab maastikku ja puhkekohana pakub võimalusi suplemiseks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad