Järvi Pärnjärv

Posted by
|

(Järvi järv, Suur Järvi järv)

Harju maakonnas, Kuusalust 12 km idakagu pool, on keset metsi mitmest pisijärvest koosnev Järvi järvestik.

Järvi Pärnjärv on Pikajärvest edela pool olev ümarik 2,8 ha suurune ja 5,1 m sügavune järv (keskmine sügavus umbes 2,6 m). Küngaste vahele peitunud järveke; kõrgeim küngas ulatub edelakaldal veeni. Järvest lõuna ja ida pool on kuuse ülekaaluga segamets, mujal kohati lepavõsa, kohati ka niit. Kirdekaldal on endise talu ase. Põhi on kaetud musta sapropeeliga.

Endine umbjärv, mis on kraavi kaudu ühendatud lääne pool asuva Särgjärvega.

Vesi on üsna hästi segunev, pinna- ja põhjakihtide vahel ei ole suuri erinevusi. Vesi on rohekaskollane või oliivroheline, keskmise läbipaistvusega (1,5-2,0 m).

Järv on väga taimestikuvaene. Järves leidub peamiselt haugi. Järve ääres on pesitsenud sõtkas.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad